Sisene oma ettevõttega uude, andmeanalüüsil põhinevasse äri intelligentsuse ajastusse. Pane andmed oma ettevõttes tööle neid kogudes, analüüsides, ning luues mustreid ja seoseid paremate äriliste otsuste tegemiseks. 

Praktiline kursus:

MS Power BI

Kursuse pikkus: 16 ak tundi

Koolitaja: Stig Granlund, kes on kogenud IT koolitaja, praktik ja enam, kui 5 aastase rahvusvahelise kogemusega hinnatud andmeanalüütik.

Mõned ettevõtted, kuhu Stig on oma oskusteavet, kogemust ja kompetentsi läbi aastate pakkunud: 

Miks Sinul ja Su ettevõttel on vaja uut lahendust juba täna, et ajaga kaasas käia ja konkurentsis püsida?

Teil ei tule investeerida tuhandeid eurosid kallitesse tarkvaradesse, osata programmeerimist, ega olla andmeteadlane (data scientist), et kasu saada andmete intelligentsest analüüsist, mis hõlbustab läbimõeldud otsuste tegemist juhtimises ja ettevõtte arengus. 

Kas Sulle on tuttavad inglise keelsed infosajandi andmepõhise maailma väljendid nagu: data scientist, data analysis, data storytelling, data warehouse, business intelligence, artificial intelligence, data culture etc.? 

 

Need on suunad, tööriistad ja ärifilosoofiad, mis eristavad aastate jooksul edukaid ebaedukatest siin lõputult muutuval ettevõtlusmaastikul. Kui Su ettevõte ei kogu, analüüsi ja kasuta andmeid teadlikult ettevõtte käekäigu analüüsimiseks ja tuleviku otsuste tegemisesks siis on väga suur tõenäosus, et kaotate raha ja on aja küsimus, kui ettevõte jääb ajale jalgu... 

Õnneks leidub turul ajas uuenev innovaatiline, praktiline ja lihtsasti õpitav, ning mõistetav tarkvaraline lahendus:

 

Power BI, mis on nii interaktiivne andmete visualiseerimise ja äriotsuste tegemise tööriist, kui ka äri analüütika teenus, millel on potentsiaal teie ettevõtte andmete käitlemise kultuur ja areng järgmisele tasemele viia. 

* vaata lühikest tutvustavat videot Power BI'st kliates SIIA

Miks Sa vajad seda kursust?

Paljud arvavad, et andmete tööle panek oma ettevõtte kasuks ja eduks on raske, kallis ja keeruline. Siis tänu Power BI tarkvara kättesaadavusele ja lihtsusele on see ainult kättevõtmise ja ära õppimise asi.

Kui üks pilt räägib rohkem kui 1000 sõna, siis hästi visualiseeritud andmed räägivad terve loo. Astu uude ajajärku kahemõõtmelistelt piiratud tabelitelt kokkuvõtvale BI (business intelligence) lahendusele, mis aitab tõsta andmete töötlemise ja organisatsiooni effektiivsust. 

 

> Parim viis ajaga kaasas käia on võtta aeg ja õppida oma ala kogemusega praktikult läbi praktilise kursuse. 

 

> Tee teadlikud sammud andme- ja ärianalüüsi sukeldumiseks & ettevõtte andmekultuuri loomise edendamiseks.

> Võimsa Power BI tööriista teadlik ja õige kasutamine aitab Su ettevõttes aega kokku hoida ja suurel hulgal raha säästa.

Pärast Power BI kursuse läbimist…

> On Sul parem ülevaade, arusaamine ja koheselt rakendatavad teadmised ärianalüüsist, äriintelligentsusest ja andmekultuuri loomisest. 

> Oskad laadida andmed Power BI programmi.

> Tead, kuidas luua andmemudeli seoseid.

> Oskad kategoriseerida ja määrata andmetüüpe.

> Suudad luua visuaalidele erinevaid kiir-mõõdikuid.

> Oskad visualiseerida ja kujundada andmeid eri tüüpi joonistel.

> Oskad jagada andmeid Power BI Service keskkonnas.

> Oskad luua näidukute blokke veebi töökeskkonnas.

> Oskad hallata turvaseadistusi.

> Suudad lahendada andmeanalüüsis erinevaid ülesandeid.

> Oskad kasutada Power BI tehisintellekti abi andmete analüüsimisel.

See kursus on eriti just Sulle...

> kui Sa oled MS Exceli või mõne muu tarkvara kasutaja ja puutud igapäevaselt kokku suure mahu andmetega.  

> kui Sa oled analüütik, spetsialist või juht ja soovid aega kokku hoida, organisatsiooni võtmenäitajatest, ning protsessidest paremat ülevaadet saada ja paremaid andmeanalüüsil põhinevaid otsuseid teha. 

> kui Sa oled oled raamatupidaja, ning otsid kiiremat ja efektiivsemat lahendust oma töö tegemiseks, ning andmete visualiseerimiseks ja presenteerimiseks klientidele või juhtkonnale. 

> kui Sa oled ettevõtja ja soovid astuda uude ajajärku, teha paremaid äriotsuseid ja avades oma organisatsiooni potentsiaali läbi intelligentse andmetel põhineva ärianalüüsi. 

etc. 

 

Power BI on ideaalne tööriist kõiksugu valdkonna otsustajatele väärtusahelast tulenevate andmete põhjal. 

See kursus pole Sulle, kui...

> Sul puudub varasem MS Exceli kogemus

> Sa ei tunne vajadust ajaga kaasas käia ja valid pigem status quo...

KOOLITAJAST:

Stig on töötanud andmeanalüütikuna enam kui 5 aastat mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. Kolleegide aitamisest ja kirest oma valdkonna vastu kasvas välja koolitaja karjäär ja ta on üle kahe aasta olnud tegev IT koolitustega arendades inimestes analüütilist mõtlemist. Igapäevaselt töötab Stig BI lahenduste juhteksperdina turu-uuringute valdkonnas.

Kursus on tagasiside põhjal tuletatud ja kokku pandud pidades silmas kõige olulisemat. Power BI kursus sisaldab endas reaalseid elulisi, igapäevased näited ja on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate probleemide ja ülesannetega. Lisaks sisaldab kursus ka kodutöid, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. 

Teemad:

> Andmete laadimine PBI Desktop programmi.

> Andmemudeli koostamine ja seosed.

> Andmetüübid ja kategoriseerimine.

> Erinevate kiir-mõõdikute loomine.

> Andmete visualiseerimine.

> Visuaalide kujundamine.

> Raporti publitseerimine PBI Service töökeskkonda.

> Töökeskkonnas näidikute bloki koostamine.

> Töökeskkonna ja raportite jagamine erinevate kasutajate vahel.

> Turvaseadistused.

Ajakava:

 

1. PÄEV:

> Sissejuhatus ja andmete import

> Paus

> Andmete puhastamine ja mudeli seosed

> Lõuna

> Arvutatud tulbad ja arvutatud tabelid

> Paus

> Mõõdikud ja andmete visualiseerimine

 

2. PÄEV:

> Visuali kujundamine ja raporti koostamine

> Paus

> Erinevad vaated ja raporti kujundamine

> Lõuna

> Raporti laadimine veebi ja veebikeskkonna haldamine

> Paus

> Veebirakendused ja kokkuvõte

 

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus. 
 

Kursus kestab mõlemil päeval 09 - 16

Stig Granlund omab värsket Microsoft'i BI sertifikaati:

Koolitushind sisaldab:

> 16 ak tundi praktilist kursust Stig'i juhendamisel

> digitaalseid õppematerjale (osaliselt inglise keeles)

> koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust;

> tunnistust (tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus)

* koolitushind ei sisalda arvutit. Usume, et kõige efektiivsem ja mugavam on õppida oma kaasa võetud laptop'iga. 

HIND: 400€ 

Mäletad seda aega, kui MS Word ja Excel esmakordselt ilmavalgust nägid, ning kuidas need kaks programmi ettevõtlusmaailma muutsid… mustrid korduvad läbi ajaloo ja nüüd on aeg jälle käes uueks edasiminekuks...

 

Hakka oma ettevõttes kasutama MS Power BI võimalusi, ning ühine revolutsiooniga koos Heathrow lennujaama, Rolls Royce’i, Renault F1 meeskonnga, ningi Adobe’ga, kes seda juba teevad. 

 

Käi ajaga kaasas, tee esimene samm juba täna ja pane oma andmed elama!

© 2019 Kummuli Kaheksa Koolitused | info@kummulikaheksa.ee